Diverse

Silsetfjellet.no

"Diverse-siden"

er en samleside for forhold som ikke sorterer under Setervegen, Jakt, Fiske eller Motorferdsel i utmark.

 

Reguleringsplan.

Området øst for Silsetvatnet er regulert område. Bestemmelsene omfatter bruken av området, bl. a. om hytter, tomter, veier, parkering osv.

Lenker: Reguleringskart 12.5.09 Reguleringsbestemmelser 12.5.09

 

Jordbruksområde.

Fjellet er fra gammelt av jordbruksområde; Småfe og storfe har sitt beiteområde over hele fjellet, også i områder hvor det finnes hytter.

Beitedyr bidrar til å holde i sjakk den stadige tettere vegetasjonen. Dyreeier / grunneier er uten ansvar for de ulemper og skader beitedyra eventuelt måtte påføre kjøretøy, gjerder og anna eiendom.

Det er båndtvang for hunder. Alle plikter å lukke grinder etter seg og vise hensyn for husdyrene. Alle som har gjerde plikter å holde dette i stand slik at det ikke er til fare for folk og dyr.

 

Strøm til hytta.

Istad Nett as og en del grunneiere gikk for noen år siden sammen om å bygge ut strømfordelingsnett for hyttene i området Sjåbuslettet og Indergårdsetra.

Utbygging av strømnett der det ikke er fastboende, bekostes i Norge av abonnentene.

Utbyggingen vart forskuddetert av Istad Nett AS og grunneierne.

 

For å få strøm tilkoblet i hytten kreves følgende:

  • Hytteeieren må besørge strømkabel lagt fram til hytta fra Istad Nett AS sitt koblingsskap, utført på godkjent måte av kvalifisert personell.
  • Betalt andel i utbyggingskostnadene; totalt kr. 35.000,-
  • Godkjent El-installatør må ha sendt melding til kraftselskapet om at strøm kan tilkobles.

 

Varetransport vinterstid og løypekjøring.

BIL (Batnfjord Idrettslag) har transportløyve med snøscooter vinterstid, i vårt område. Grunneierne er glade for de tjenester BIL utfører, og oppfordrer alle med transportbehov om å bruker BIL sine tjenester. Dette er viktig for at BIL skal finne dette regningsvarende, og for at dette tilbudet kan fortsette i framtida.

Link: Batnfjord Idrettslag

Følg tråden "Allidrett" - "Skiterekk og løyper Fursetfjellet / Silsetfjellet"