Priser - Betaling

Silsetfjellet.no

Prislister. Betalingsanvisning finner du her.

Setervegen Kontantbetaling v. bommen på Silset, eller mCASH mobilbetaling.

 

Personbil kr. 40,- pr. tur

Sesongkort; 1. personbil i husstanden: kr.800,- pr. ses.

Sesongkort; 2. personbil i husstanden: kr.600,- pr. ses.

________________________________________

 

Motorsykkel / moped / ATV o.l. kr. 30,- pr. tur

________________________________________

Traktor med / uten henger:

med samla totalvekt < 10 tonn kr. 50,- pr. tur

med samla totalvekt > 10 tonn kr. 100,- pr. tur

________________________________________

Lastebil kr. 300,- pr. tur

________________________________________

 

  • All bruk av vegen skal skje innafor gjeldende vilkår.
  • Pass på at maksimalt totalvekt ikke overskrides.
  • All kjøring og parkering skjer på eget ansvar

Fiske Kontantbetaling v. bommen på Silset, P-plass v. Silsethytta og ved demninga Silsetvatnet, eller mCASH mobilbetaling.

 

Døgnkort kr. 20,-

Sesongkort kr.100,-

Under 16 år: Gratis

Garnfiske pr. døgn kr. 40,-

 

 

QR-code for vegavgift og fiskekort.

Betaling m. mCASH mobilbetaling forutsetter utfylling av egenkvittering som legges synlig i frontruta under kjøring og parkering.

Kvittering kan hentes v. bommen på Silset, eller printes ut her.