Aktuelt

Silsetfjellet.no

Ny ferist !

 

Ny ferist i Bottenhågan i Kleiva åpnes for trafikk i uke 31

 

Det bes om at det utvises forsiktighet ved passering.

 

God tur !

 

Vegstyret.

Publisert 29.7.18

 

 

 

SETERVEGEN

 

Setervegen er fra og med i dag, 30. mai -18, åpnet for totalvekter inntil 20 tonn.

 

Styret for Setervegen

Publisert 30. mai 2018

Publisert 9.9.17

Silsetfjellet Utmarkslag

 

har tatt i bruk ViPPS mobilbetaling.

 

Se "Priser -betaling".

 

.

Publisert 8.6.17

Grinder - båndtvang.

 

Det bes om at alle vegfarende lukker grinda v. Silsetvatnet og grinda for gående i Bottenhågan, etter seg.

 

Husk at hunder må holdes i bånd !

 

Mange takk !

 

Publisert 8.6.17

 

Silsetvatnet Rundt !

 

Gratis å kjøre Setervegen,

Søndag 18. juni 2017 fram til kl.15:oo.

 

God tur !

 

Hilsen styret for Setervegen

Publisert 8.6.2017

Vektrestriksjon.

 

Vektgrense på 4 t. tillatt totalvekt

oppheves.

 

Vektgrensen er for Setervegen er satt til

20 t. tillatt totalvekt medregnet evt.

tilhenger,med virkning fra 8.6.2017.

Publisert 10.10.2016

 

!!! FARE FOR GLATT VEG !!!

 

Setervegen er en veg for sommerhalvåret; påregn at det må tas spesielle hensyn både i tiden rundt sesongstart og sesongslutt,

 

Ved temperaturer under 0oC må det forventes glatt veg, spesielt på steder med mye skygge.

 

Vurder forholdene - Kjør forsiktig.

 

All ferdsel på Setervegen skjer på eget ansvar.

Publisert 16.5.16

Internettsiden www.Silsetfjellet.no etableres.

 

Grunneierne har etablert internettportalen; www.silsetfjellet.no.

 

Nettstedet er en fellesportal for grunneiernes felles aktivitet i utmarka. Nettstedet skal inneholde informasjon av ulik art for brukerne av fjellet.

 

Det vil bli forsøkt å ha mest mulig oppdatert informasjon om aktuelle saker, som f.eks. vegstengning osv.