Aktuelt

Silsetfjellet.no

Publisert 10.10.2016

 

!!! FARE FOR GLATT VEG !!!

 

Setervegen er en veg for sommerhalvåret; påregn at det må tas spesielle hensyn både i tiden rundt sesongstart og sesongslutt,

 

Ved temperaturer under 0oC må det forventes glatt veg, spesielt på steder med mye skygge.

 

Vurder forholdene - Kjør forsiktig.

 

All ferdsel på Setervegen skjer på eget ansvar.

 

Publisert 11.6.16

Silsetvatnet Rundt - Vegavgift

 

Setervegen sponser Batnfjord Idrettslag ved

å la vegavgiften tilfalle arrangementet

Silsetvatnet Rundt, arrangementsdagen:

 

Søndag 19. juni 2016 kl. 09:oo - 15:oo:

Vegavgiften halveres til kr. 20,- og

Batnfjord Idrettslag besørger innkrevingen

Publisert 5.6.16

Endring vekrestriksjon.

 

Vektgrense på 4 t. tillatt totalvekt

oppheves.

 

Vektgrensen er for Setervegen satt til

20 t. tillatt totalvekt medregnet evt.

tilhenger,med virkning fra 6.6.2016.

Publisert 11.6.16

 

Mobilbetaling

 

mCASH mobilbetaling er

tatt i bruk for betaling av

vegavgift ogfiskekort

 

Se HER for mer informasj.

 

T.h.:: Utklipp fra

Tidens Krav, juni 2016

 

Publisert 23.5.16

Setervegen åpnes.

 

Setervegen åpnes den 24.5.2016 for ferdsel for kjøretøy med totalvekt inntil 4 tonn.

Publisert 16.5.16

Internettsiden www.Silsetfjellet.no etableres.

 

Grunneierne har etablert internettportalen; www.silsetfjellet.no.

 

Nettstedet er en fellesportal for grunneiernes felles aktivitet i utmarka. Nettstedet skal inneholde informasjon av ulik art for brukerne av fjellet.

 

Det vil bli forsøkt å ha mest mulig oppdatert informasjon om aktuelle saker, som f.eks. vegstengning osv.