Aktuelt

Silsetfjellet.no

Publisert 9.9.17

Silsetfjellet Utmarkslag

har tatt i bruk ViPPS mobilbetaling.

 

Reg.nr. o.l. skrives i kommentarfeltet ved betaling, og utfyllt papirkvittering legges synlig i frontruten, slik som før.

 

Informasjonen på oppslag og web-side vil til neste sesong bli oppdatert.

Publisert 11. august 2017

 

!!!! Vegstengning !!!!

 

Setervegen stenges ved bommen på Silset,

man. 14. og tir 15. august,

mellom kl. 08:00 og 17:00,

pga oppgrusing.

Styret

Publisert 8.6.17

Grinder - båndtvang.

 

Det bes om at alle vegfarende lukker grinda v. Silsetvatnet og grinda for gående i Bottenhågan, etter seg.

 

Husk at hunder må holdes i bånd !

 

Mange takk !

 

Publisert 8.6.17

 

Silsetvatnet Rundt !

 

Gratis å kjøre Setervegen,

Søndag 18. juni 2017 fram til kl.15:oo.

 

God tur !

 

Hilsen styret for Setervegen

Publisert 8.6.2017

Vektrestriksjon.

 

Vektgrense på 4 t. tillatt totalvekt

oppheves.

 

Vektgrensen er for Setervegen er satt til

20 t. tillatt totalvekt medregnet evt.

tilhenger,med virkning fra 8.6.2017.

Publisert 11.6.16

 

Mobilbetaling

 

mCASH mobilbetaling er tatt i bruk for betaling av vegavgift ogfiskekort

 

Se HER for mer informasj.

 

Publisert 10.10.2016

 

!!! FARE FOR GLATT VEG !!!

 

Setervegen er en veg for sommerhalvåret; påregn at det må tas spesielle hensyn både i tiden rundt sesongstart og sesongslutt,

 

Ved temperaturer under 0oC må det forventes glatt veg, spesielt på steder med mye skygge.

 

Vurder forholdene - Kjør forsiktig.

 

All ferdsel på Setervegen skjer på eget ansvar.

Publisert 16.5.16

Internettsiden www.Silsetfjellet.no etableres.

 

Grunneierne har etablert internettportalen; www.silsetfjellet.no.

 

Nettstedet er en fellesportal for grunneiernes felles aktivitet i utmarka. Nettstedet skal inneholde informasjon av ulik art for brukerne av fjellet.

 

Det vil bli forsøkt å ha mest mulig oppdatert informasjon om aktuelle saker, som f.eks. vegstengning osv.