Aktuelt

Publisert 10.10.2016


!!!  FARE FOR GLATT VEG  !!!


Setervegen er en veg for sommerhalvåret; påregn at det må tas spesielle hensyn både i tiden rundt sesongstart og sesongslutt,


Ved temperaturer under 0oC  må det forventes glatt veg, spesielt på steder med mye skygge.


Vurder forholdene   -   Kjør forsiktig.


All ferdsel på Setervegen skjer på eget ansvar.