Aktuelt

Silsetfjellet.no

Oppdatert 22. juni 2020

 VEKTRESTRIKSJONER


SETERVEGEN


Etter en god tørkeperiode åpnes det nå for kjøretøy med totalvekt inntil 20 tonn.

                   

Hvorfor nødvendig med

vektrestriksjoner ?   Se HER

Det er sjåfør som er ansvarlig for at vektrestriksksjonene overholdes og at vegavgift betales før kjøring starter. Dette gjelder også eksterne transportører på oppdrag for f.eks. kommune, hytteiere m.m.  


Husk at sesongkort skal kjøpes ved sesongstart.


God tur.

Styret for Setervegen

Publisert 21.4.2020


Fortsatt snø i Kleiva,

og delvis helt ned til Kleivstua !!!


Setervegen vil fortsatt være

stengt nede ved bommen !


Vegåpning vil skje når forholdene tillater det.Vegstyret
Silsetvatnet - forbud mot fiske i 2019


Silsetvatnet vart i 2018 tappet helt ned pga. reparasjon av demningen.


Vi vet lite om hvordan fiskebestanden har klart seg, og innfører derfor forbud mot fiske i Silsetvatnet i 2019. Grunneierne vil likevel foreta litt prøvefiske for bedre å bestemme videre forvaltning. 


Fiske i Leikeså og Likjvatnet blir som tidligere år.  


Styret

Publisert 5. juni 2019

Publisert 24. sept. 2019

Vegarbeid - vegstenging


Onsdag 25. sept 2019,  kl. 10:oo - 13:oo, 

stenges Setervegen v. Hegneshåjin, pga vegarbeid. 

Styret


ENDRING AV VEKTRESTRIKSJON PÅ  

SETERVEGEN 


Fra og med 27. mai endres tillatt totalvekt til

20 tonn, samla for kjøretøy og tilhenger.


Vis hensyn - God tur !


Styret for Setervegen

Publisert 25. mai 2019
VARSEL OM ÅPNING AV  

SETERVEGEN 


Setervegen åpnes fram til Indergårdsetra for kjøretøy med totalvekt mindre enn 4 tonn, fra og med 16. mai. 

Vegen er allerede åpnet fram til Gammelsetra.


Styret for Setervegen

Publisert 14. mai 2019

Publisert  12.4.19

Til brukere av Setervegen!


På grunn av mangel på P-plasser / snumuligheter, og for å spare vegen for ødeleggelse, er Setervegen desverre ikke åpen for allmenn ferdsel påska 2019.


For å være behjelpelig med transport, har Batnfjord Idrettslag fått dispensasjon til å bruke ATV fra Silset og fram til dit snøen ligger, og snøscooter videre til hyttene.


Grunneierne anbefaler alle med behov for transport av folk og varer, å kontakte idrettslaget på tlf.: 90643835.


God Påske !


Helsing grunneierne v. John Eikenæs  


Ny ferist !


Ny ferist i Bottenhågan i Kleiva åpnes for trafikk i uke 31   


Det bes om at det utvises forsiktighet ved passering.


   God tur !


            Vegstyret.

Publisert 29.7.18

Publisert 9.9.17

Silsetfjellet Utmarkslag


har tatt i bruk ViPPS mobilbetaling. 


Se "Priser -betaling".


.

Publisert 8.6.17

Grinder  -  båndtvang.


Det bes om at alle vegfarende lukker grinda v. Silsetvatnet og grinda for gående i Bottenhågan, etter seg.


Husk at hunder må holdes i bånd !


Mange takk !


Publisert 8.6.17


Silsetvatnet Rundt !


Gratis å kjøre Setervegen,

Søndag 18. juni 2017 fram til kl.15:oo.


God tur !


Hilsen styret for Setervegen

Publisert 8.6.2017

Vektrestriksjon.


Vektgrense på 4 t. tillatt totalvekt

oppheves.


Vektgrensen er for Setervegen er satt til

20 t. tillatt totalvekt medregnet evt.

tilhenger,med virkning fra 8.6.2017.

Publisert 10.10.2016


!!!  FARE FOR GLATT VEG  !!!


Setervegen er en veg for sommerhalvåret; påregn at det må tas spesielle hensyn både i tiden rundt sesongstart og sesongslutt,


Ved temperaturer under 0oC  må det forventes glatt veg, spesielt på steder med mye skygge.


Vurder forholdene   -   Kjør forsiktig.


All ferdsel på Setervegen skjer på eget ansvar.

Publisert 16.5.16

Internettsiden www.Silsetfjellet.no etableres.


Grunneierne har etablert internettportalen; www.silsetfjellet.no.


Nettstedet er en fellesportal for grunneiernes felles aktivitet i utmarka. Nettstedet skal inneholde informasjon av ulik art for brukerne av fjellet.


Det vil bli forsøkt å ha mest mulig oppdatert informasjon om aktuelle saker, som f.eks. vegstengning osv.