Priser - Betaling

Silsetfjellet.no

Prislister   -   hvordan betale 

Betal med ViPPS:

 • Velg riktig QR-scanning eller vippsnr.
 • Velg aktuell sum fra prislisten nedenfor eller oppslag. 
 • Skriv inn kjøretøyets reg.nr. / Fiskerens navn

Setervegen prisliste


Personbil                                                   kr.  40,- pr. tur

Sesongkort; 1. personbil i husstanden:     kr.800,- pr. ses.

Sesongkort; 2. personbil i husstanden:     kr.600,- pr. ses.

______________________________________________


Motorsykkel / moped / ATV o.l.                 kr.   30,- pr. tur

______________________________________________

Traktor med / uten henger:

med samla totalvekt < 10 tonn                  kr.   50,- pr. tur

med samla totalvekt > 10 tonn                  kr. 100,- pr. tur

______________________________________________

Lastebil                                                     kr. 300,- pr. tur

______________________________________________


 • All bruk av vegen skal skje innafor gjeldende vilkår.
 • Pass på at maksimalt totalvekt ikke overskrides.
 • All kjøring og parkering skjer på eget ansvar

NY DETALJERT VEILEDNING: 

Det er desverre ikke lengre mulig å velge takst direkte fra en meny, når  VIPPS  benyttes. 


Ny løsning:

 • Logg inn i ViPPS-appen din.
 • Velg "Send" eller "Skann"
 • Søk etter en av betalingskategoriene:

           -  125723 ENKELTTUR Setervegen

           -  655730 SESONGKORT Setervegen,

           -  655737 FISKEKORT Silsetfjelletet

 • Velg beløp ut fra prislisten som finnes      på  web-siden eller oppslag v. bommen.
 • Skriv kjøretøyets reg.nummeret, (evt. fiskerens navn for fiskekort), i notatfeltet.
 •  Fullfør betalingen. 

        ........................................

NB ! 

Betaling for kjøring / fisking gjelder for den datoen betaling skjer.

Dersom betalingen gjelder andre datoer eller flere datoer, må aktuell(e) dato(er) anføres i notatfeltet sammen med reg.nr. / fiskerens navn.

Fiske   prisliste  

Kontantbetaling v. bommen på Silset, P-plass v. Silsethytta og ved demninga Silsetvatnet, eller ViPPS mobilbetaling.


Døgnkort                                                kr.  40,-

Sesongkort                                             kr.100,-

Under 16 år:                                            Gratis

Garnfiske pr. døgn                                 kr.  40,- • Fyll ut Fiskekort, som du finner her eller i opphengte kasser. Kortet skal være med under fisketuren.
 • Vilkår og ordninger forøvrig finner du her.
 • Fiskeavgift til staten må være betalt


NB. Parkering på Silset.


Parkeringen nede i bygda; på Silset driftes av Tor Arnfinn Silset. Også der skjer betaling pr. Vipps.

Det bes om at betaling for denne parkeringen ikke blandes sammen med Setervegen. 

Parkeringsavgift til Tor Arnfinn Silset skjer via Vipps,

på hans telefonnr. 99702252.

Se forøvrig oppslag ved P-plassen på Silset 

Hvordan betale kontant


 1. Sørg for på forhånd å ha riktig beløp tilgjengelig.
 2. Fyll ut skjema på betalingskonvolutten. Sørg for godt gjennomslag.
 3. Riv av kvitteringen og ha den synlig i frontruten under turen, eller med deg på fisketuren.
 4. Legg pengesum i tråd med prislisten i konvolutten, lim igjen og smett konvolutten i sprekken på kassa.