Jakt - Fiske

Silsetfjellet.no

Jakt

Grunneierne har fredet for all fugljakt sammen med omliggende utmarksområder, basert på generell bestandsvurdering. Det drives litt jakt på skogs- og fjellfuglenes predatorer.

Storviltjakt er ikke utlagt for salg.


Fiske.

Se egen side her.