Setervegen

Silsetfjellet.no

Setervegen vart bygd på 1930-tallet, som transportveg for seterdriften.


Vegen går fra Bønnan på Silset til Indergårdsetra, og med avstikker til Gammelsetra. Øvrige veger i området tilhører grunneiere og / eller hytteeiere som har dannet veglag


Vegen vart i all hovedsak bygd ved hjelp av handkraft, hest og uttak av den masse som fantes i området. Det var nok den gang ingen mulighet for å gi vegen den bæreevne som vi pr. dags dato kunne ønske oss. Det var nok også vanskelig å forutse den utviklingen vi har opplevd fram til nå; Betydelig økt trafikkmengde og mye tyngre kjøretøy.


Selv om vegen gjennom årenes løp er utvidet, utretta og forsterket, bærer den fortsatt preg av begrensninger av hva som tåles.


Det er spesielt viktig at det ikke settes trafikk på vegen for tett etter at snøen er borte; Vegen må få tørket ut først.  Det er også svært viktig at vektbelastningen ikke blir for stor, spesielt når forholdene er ugunstige.   

Asfaltarbeid i Kleiva, 2014