Vektrestriksjoner

Hvorfor åpnes ikke vegen for trafikk så snart snøen er borte?

Vegen mister bæreevnen dersom det er mye vann i grunnen under eller inni vegen. Under teleløsningen vil vannet stå i vegen, og det vil ta tid før vegen er tørket ut.

Trafikk under slike forhold vil føre til gjørmehull med fare for fastkjøring og skade på kjøretøyene.


Også vegen får skade: Massen under vegen eltes sammen med veggrusen, som mister bæreevnen. Slike skader må repareres ved fjerning av gjørme som erstattes med nytt bærelag og ny grus.

Også veistyret ønsker å åpne for trafikk tidligst mulig, men det må skje uten skader på kjøretøy og vei. Hvorfor har vegen vektrestriksjoner?

Vegen har begrenset bæreevne, og spesielt når det er vått.

Høyt vektbelastning kan føre til gjørmehull, eller at vegen klemmes ut; Hjulsporene blir presset ned, og lave biler vil ta nedi midt på.

Når vegen presses ned vil veiskuldren presses ut og bli svekket, med fare for utrasing. Tung trafikk og mye kjøring under ugunstige forhold, er faktorer som forverrer situasjonen.Hvorfor er vektrestriksjonene for Setervegen forskjellig fra andre veier?

Hva en vei tåler beror på hvor godt grunnarbeid som er utført. Setervegen ble anlagt på 1930-tallet, og bygget etter datidens standard for lettere kjøretøy / hest og en svært begrenset trafikkmengde. Selv om forbedringer og forsterkninger er utført opp gjennom årene, er veien fortsatt ikke bærekraftig nok for mye trafikk under ugunstige forhold. Derfor kan det ikke sammenlignes direkte med andre veier som er bygget annerledes.


Det bes om forståelse for at de løpende vurderinger og beslutninger veistyret må ta, er nødvendig for å unngå skade på kjøretøy og vei.

Asfaltering i Kleiva

Ny asfalt legges oppå den gamle for å reparere og forsterke nedklemt veg.