Kart

Silsetfjellet.no

Den røde, prikka linja markerer Setervegen.


Publikum tillates å kjøre på Setervegen og å parkere på P-plassene som er direkte knytta til vegen, mot avgift og i tråd med vilkårene.


Øvrige veger / P-plasser kan nyttes kun av grunneiere / hytteeiere som har slik rettighet for den aktuelle vegen. 


Husk å parker slik at kjøring på sideveger ikke blir hindret.