Motorferdsel

Silsetfjellet.no

Motorisert ferdsel i utmark krever etter loven utstedt kjøretilatelse fra kommunen, etter søknad.


Det skal også foreligge tillatelse fra grunneierne for kjøring på hans / hennes grunn.


Grunneierne har blitt enige om at styret for Setervegen / Utmarkslaget skal kunne gi slik tillatelse på vegne av grunneierne, for motorisert ferdsel på traseen for Setervegen og fram til hyttene som sokner til vegen, og for kjøring på traktorvegene langs Silsetvatnet.


Mer informasjon om håndteringsmåte o.l. vil bli lagt ut etter hvert.