Fiske

Silsetfjellet.no

Fiske i Silsetfjellet Utmarkslag sitt område.


OMRÅDE

Det kan fiskes innenfor området til SUL (Silsetfjellet Utmarkslag);

Silsetvatnet, Leikjesåa, Likjvatnet og Tjønnene.


KRAV TIL FISKER

  • Fiskeren plikter å sette seg inn i regelverket og å følge det.
  • Fiskeavgift til staten må være betalt
  • Fiskeren skal ha med seg gyldig fiskekort, som skal være betalt
  • Fiskere under 16 år skal ha med seg gyldig fiskekort, men betale ikke for dette.
  • Videresalg, framleie eller bortlån av fiskekort er forbudt.


REDSKAP

Det kan kun nyttes følgende redskap med vanlig fiskekort:

  • Isfiske med snøre, fiske med snøre og stang fra båt og land. Bruk av oter i Tjønnene er forbudt
  • Fra 1. august åpnes det for garnfiske i Silsetvatnet og Likjvatnet etter slik ordning:
  • Garnfiske kan kun skje med garn som leies fra SUL; Dvs. garn m. maskevidde i tråd med anbefaling for kultiveringsarbeid.
  • SUL forbeholder seg retten til å endre eller ta vekk muligheten for garnfiske.
  • Garn returneres rengjort og i orden.


KJØP av FISKEKORT

Fiskekort kjøpes selvbetjent ved bommen på Silset, ved Skihytta og Vassenden.

Fiskere under 16 år skal også løse fiskekort men uten å betale. (Skriv på kortet; ”Under 16 år; kr. 0,-”) Kjøp av fiskekort skjer v. selvbetjening, enten med kontanter i betalingskonvolutt, eller ViPPS. mobilbetaling. 


Takster og betalingsmåte framgår av siden "Priser Betaling"


Kontaktperson for fisket og leie av garn:

Odd Arne Ræstad, Batnfj.vn. 274, 6631 Batnfjordsøra; Tlf.: 93412785 oarastad@hotmail.no